Kim jesteśmy?

KIM JESTEŚMY

PSS obsługuje korporacje, instytucje finansowe i osoby fizyczne z inwestycjami
bankowość, zarządzanie inwestycjami i potrzeby maklerskie.

PSS Trust and Credit Corp (PSS) jest spółką oszczędnościowo-pożyczkową zaangażowaną, poprzez swoje spółki zależne, w maklerstwo papierów wartościowych, usługi bankowe i powiązane usługi finansowe. Private Scandinavian Sparkasse and Credit Corp. SA (PSSC) jest brokerem papierów wartościowych oferującym usługi związane z inwestycjami. Ponadto PSSC obsługuje klientów w Hongkongu za pośrednictwem jednej ze spółek zależnych PSS. Inne spółki zależne to Private Scandinavian Sparkasse Ltd, Private Scandinavian Sparkasse Limited oraz PSS Investment Management, Inc. (PSSIM), doradca inwestycyjny dla własnych funduszy inwestycyjnych PSSC, określanych jako PSSC Funds®.

STOPA WZROSTU 1 rok

Rok zakończony 31 grudnia2019-2020 202020192018
Wskaźniki aktywności klienta:

Aktywa klientów (w miliardach na koniec roku)
Średnie dzienne transakcje klientów (2) (w tysiącach)

7.00%
13.0t0%
1,677.70 kr
451.10 kr
1,574.50 kr
399.70 kr
1,422.60 kr
414.80 kr
Wskaźniki finansowe firmy:

Przychody netto

Wydatki bez odsetek

10.00%
-5.00%
4,691.00 kr
451.10 kr
4,248.00 kr
399.70 kr
4,193.00 kr
414.80 kr
Dochód przed opodatkowaniem od dochodu
Podatki dochodowe
79.00%
62.00%
1,391.00 kr
– kr 528.00
779.00 kr
– kr 325.00
1,276.00 kr
– kr 489.00
Dochód netto90.00%864.00 kr454.00 kr787.00 kr
Zysk na akcję - rozwodniony
Wzrost (spadek) przychodów netto w stosunku do roku poprzedniego
Marża zysku przed opodatkowaniem
Zwrot z kapitału akcjonariuszy
Przychód netto na przeciętny ekwiwalent pełnego czasu pracy (w tysiącach)
84.00%

4.00%

0.70 kr
10.00%
29.70%
12.00%
350.00 kr
0.38 kr
1.00%
18.30%
8.00%
337.00 kr
0.68 kr
-19.00%
30.40%
17.00%
338.00 kr

PSS świadczy usługi finansowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w ramach dwóch segmentów – Obsługi Inwestorów i Usług Instytucjonalnych. Segment Investor Services świadczy usługi brokerskie i bankowe dla inwestorów indywidualnych. Segment usług instytucjonalnych świadczy usługi powiernicze, handlowe i wspierające niezależnym doradcom inwestycyjnym (IA). Segment Institutional Services świadczy również usługi programów emerytalnych, specjalistyczne usługi maklerskie oraz usługi rozliczania funduszy inwestycyjnych. Informacje finansowe w podziale na segmenty za trzy lata zakończone 31 grudnia 2020 r. Informacje o segmentach.” Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. PSS zatrudniał pracowników zatrudnionych w pełnym, niepełnym wymiarze godzin, pracowników tymczasowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co stanowiło ekwiwalent około 14,100 XNUMX pełnoetatowych pracowników.

NASZ CEL

PSS istnieje po to, by zmieniać życie poprzez inwestowanie na lepsze. To jest nasz cel i nasze wołanie o wszystko, co robimy, mówimy i ucieleśniamy. Daje nam jasne poczucie odpowiedzialności. Wykorzystujemy nasze atuty, skalę i ludzi dla większego dobra. Realizując nasz cel, możemy pozytywnie zmienić życie i wywrzeć rzeczywisty wpływ na świat.

Nasza Historia

Wraz z nadejściem XXI wieku branża usług finansowych zmieniła się niemal nie do poznania dzięki innowacjom w technologii informacyjnej. Świat „skurczył się”, a zapotrzebowanie na mniej scentralizowane usługi finansowe gwałtownie rośnie.

PSS otworzyło swoje drzwi jako PSS Trust and Credit Corp., od tego czasu rewolucjonizując branżę poprzez usunięcie bariery kosztowej, czyniąc inwestowanie dostępnym, zrozumiałym i finansowo satysfakcjonującym dla wszystkich. Innowacyjność była podstawą wszystkiego, co robimy.

Dziś nadal szukamy sposobów, aby wywrzeć znaczący wpływ w branży i poza nią. Wierzymy w naszą zbiorową moc przekształcania życia i inwestowania na lepsze.

NASZA WARTOŚĆ

Ludzie mają znaczenie

Traktujemy innych z uprzejmością, godnością, szacunkiem i szanujemy różnorodność. Pomagamy sobie nawzajem i naszym społecznościom rozwijać się i odnosić sukcesy.

Zorientowany na klienta

Słuchamy każdego klienta i jesteśmy upoważnieni do
dostarczać rozwiązania, które najlepiej odpowiadają ich indywidualnym i unikalnym potrzebom. Dążymy do dostarczania klientom doświadczeń i interakcji, za którymi jesteśmy dumni.

Znaczące innowacje

Aktywnie kwestionujemy status quo poprzez kreatywne myślenie, a jednocześnie wykorzystujemy nowe metody, narzędzia i technologie. Podejmujemy inteligentne, skalkulowane ryzyko w oparciu o zdyscyplinowane myślenie i osąd. Z zadowoleniem przyjmujemy zmiany jako sposób na lepszą drogę.

nasz prezes wrócił

Tak, wrócił Joseph J. Deiss. To nowość. Ale zrobiliśmy coś więcej niż tylko przywrócenie dyrektora generalnego. Przywróciliśmy to, co w pierwszej kolejności przyczyniło się do sukcesu PSS.

TERAZ JEST INNE

Ponowne skupienie się na naszej podstawowej franczyzie i wyjściu z sektora bankowego, uproszczenie i usprawnienie naszej organizacji i oferty dla klientów oraz udoskonalenie naszych propozycji wartości.

Roczny raport

Raport roczny 2020 jest w

Zobacz nasze najnowsze zarobki, przepływy pieniężne i przejęcia.

Nasz roczny wzrost przychodów

Nasze biura międzynarodowe

Siedziba główna Norwegii
Zaznacz RO
Szwecja RO
Finlandia RO
Hongkong RO
Wielka Brytania RO

skontaktować

Pamiętaj, aby umówić się na spotkanie przed wizytą w naszym oddziale, aby skorzystać z usługi handlu online, ponieważ nie wszystkie oddziały mają specjalistę ds. usług finansowych.