Business Continuity Plan

Business Continuity Plan


Bezpieczny i niezawodny dostęp do informacji o Twoim koncie to jeden z naszych najwyższych priorytetów. Na wypadek zakłóceń opracowaliśmy plan, który ma na celu umożliwienie firmie prowadzenia działalności biznesowej.

PSS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom bezpieczny i niezawodny dostęp do ich kont. Zobowiązanie to obejmuje dostarczanie informacji dotyczących planów usunięcia zakłóceń w naszej działalności biznesowej spowodowanych przerwami w dostawie prądu, klęskami żywiołowymi lub innymi istotnymi zdarzeniami. W przypadku zakłóceń PSS posiada plan ciągłości działania, który ma na celu umożliwienie firmie prowadzenia operacji biznesowych, takich jak przetwarzanie zleceń i transakcji klientów, zapewnienie dostępu do środków pieniężnych i papierów wartościowych oraz zapewnienie dostępu do informacji o saldach i transakcjach klienta rachunki. Przykłady tego, w jaki sposób plan PSS rozwiązuje zakłócenia o różnym zakresie i wielkości, obejmują:

  • Zakłócenie usług w dowolnym z naszych centrów serwisowych spowoduje przekierowanie połączeń, zamówień i komunikacji elektronicznej do alternatywnego centrum serwisowego zlokalizowanego w innym regionie innego kraju na innym kontynencie z oddzielną siecią energetyczną i systemem transportu.
  • Znaczące zakłócenia w naszym głównym centrum danych spowodują przejście na systemy w alternatywnym centrum danych. Każde z naszych centrów danych jest wspierane przez zapasowe generatory energii i znajduje się w innym regionie innego kraju na innym kontynencie z różnymi sieciami energetycznymi i transportowymi. Nasze centra danych i centra usług znajdują się w oddzielnych i odrębnych regionach.

Chociaż PSS podjęło znaczące kroki w celu opracowania i wdrożenia solidnych praktyk przywracania działalności biznesowej, po znacznym zakłóceniu działalności klienci mogą nadal doświadczać przerw w świadczeniu usług lub ograniczenia usług lub dostępu w miarę przywracania działalności firmy. Nieustannie oceniamy, aktualizujemy i testujemy nasze plany, aby upewnić się, że plany PSS są solidne i zgodne z wieloma najlepszymi praktykami w branży. Wszelkie modyfikacje naszego planu zostaną odzwierciedlone w niniejszym oświadczeniu dotyczącym planu ciągłości działania, które zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej, lub możesz uzyskać aktualną wersję tego oświadczenia, pisząc do nas na adres Działu Zgodności, Scandinavia AS, Biskop Gunnerus Gate 14, 0185 Oslo , Norwegia.